Εξάρχεια: Τακτικές ανοιχτές δραστηριότητες αυτομόρφωσης στην κατάληψη GARE

Τακτικές ανοιχτές δραστηριότητες αυτομόρφωσης στην GARE – 1η συζήτηση επί των επιστημών

Το Σάββατο 8/4 8 – 10 μμ συνεχίζεται το τακτικό εργαστήριο σπαθασκίας.

Κυριακή 9/4 5 μμ, 1η συζήτηση επί των επιστημών.

Θέματα: Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ιστορία και συνάρτηση των επιστημών, επιστήμη και φιλοσοφία/γνωσιολογία. Επιστήμες και πολιτικοοικονομικές συνθήκες. Ιδεολογικές προβολές προς και από τις επιστήμες. Επιστήμες, φαινομενολογία και διαλεκτική, ιστορικός υλισμός και νομοτέλεια. Το ζήτημα του γνωστικού υποκειμένου και των φυσικών νόμων. Τι μπορούν να μας πουν σήμερα οι επιστήμες;

Κατάληψη GARE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s